Çevre Politikası – EFOR Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri

Çevre Politikası

EFOR EMYS olarak Çevre Yönetim Sistemi kapsamında; tüm ilgili taraflar da dahil olmak üzere çevre amaçlarımız doğrultusunda;
⦁ Çevreyi korumak, doğal kaynakları etkin kullanarak tüketimini azaltmak,
⦁ Çevresel kirliliği önleyerek, operasyonlarımızın çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak,
⦁ Sosyal sorumluluklarımız kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak,
⦁ Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara çevreyle ilgili farkındalık sağlayarak, çevresel sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynamasını teşvik etmek,
⦁ Faaliyetlerini yürütürken çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve çevre performansının arttırılması için sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak önceliklerimiz arasındadır.