EFOR EMYS Şirket Politikaları – EFOR Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri

EFOR EMYS Şirket Politikaları

Bilgi güvenliği politikamız:
Verdiğimiz hizmetler sırasında kullandığımız bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, Güvenlik risklerini en aza indirgemek ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

İş sürekliliği politikamız:
Kriz ve olağanüstü durumlarda;
•Önce insan hayatını korumak,
•Bu durumu en az hasarla atlatabilmek,
•En kısa sürede, gereken minimum hizmet seviyesini karşılayabilir hale gelmek,
•En kısa sürede normal hizmet seviyesine çıkabilmek,
•Yasal ve sözleşmelerden gelen yükümlülüklere uyabilmektir.

Kalite politikamız:
Üstün bilgi ile konuşma ve işlem kalitesinde, kesintisiz hizmet vererek kurumsal ve nihai müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak başlıca amacımızdır.

Çağrılarda gelen şikayetlere ve taleplere yönelik yönetim politikamız:
Hangi kanal olursa olsun, temas ettiğimiz her vatandaşa memnuniyet sağlamak, temel amacımızdır.
• Şikayet ve talepleri en kısa sürede çözerek memnuniyeti sağlarız.
• Şikayet ve talepleri, kusursuz hizmet sağlayabilmek için bir gelişim fırsatı olarak görürüz.
• Şikayet ve talep süreci ile ilgili yasal ve sözleşmelerden gelen yükümlülüklere uymak temel
şartımızdır.
• Vatandaşımızın geri bildirimlerini almak ve şikayet sürecini harfiyen uygulamak, tüm çalışanlarımızın görevidir.

Fırsat eşitliği politikamız:
EFOR EMYS‘de tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veriyoruz. İş gücümüzdeki farklılıkları; işimiz, çalışanlarımız, eko sistemimiz için bir zenginlik olarak görüyor ve destekliyoruz.
Çalışanlarımızla ilgili verdiğimiz tüm kararları, çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu, sağlık durumu, fiziksel engelleri, cinsel tercihlerinden bağımsız olarak veririz. Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.
Şirketimizin İnsan Kaynakları politika ve süreçlerini de bu temel prensibi esas alarak uygularız.